تبلیغات
نون و القلم ( اولین وبلاگ ادبی دانش آموزی ) - قطعه ادبی - محمدسیناعبدخدایی
دوشنبه 9 آبان 1384

قطعه ادبی - محمدسیناعبدخدایی

   نوشته شده توسط: رسولی    نوع مطلب :دبیرستان فرهنگ(دکتر حداد) ،

مرابه باد بسپار

 

                                          مرابه باد بسپار

مرابه بادبسپارتادرلابه لای گام های بارانی سفری بی پروابه درون خودتجربه کنم تا تنها پیش روم وتنها به آرزوی کاه گلی خود پیوندخورم مرابه باد بسپار تا درمعنای من خویشتن را رویایی سازم که به بادترجیح داده شود وتادرنقاشی های کودکانه هرنقش حقیقی رابازی کند که سزاوارآن است0مرابه باد بسپارتاچون آواره ای درکنکاش زندگی به پروردگارم تکیه کنم وباتوکل بروپهنیه زمین وآسمان رابهاری کنم مربه باد بسپارتاضریح دلم را آکنده ازتراوت سرخ شهیدان سازم وتابحر چشمانم را به ساحل دلم رابه ساحل دلم بهانه کنم وتا باور کنم که غصه های بی قراری درعمق سکوتی شبی نزد یک مرادربازوان فرشتگان رهاخواهد کردمرابه باد بسپارتا زهراوار تاثیر گذارترین مرثیه رابه تصویر کشم وتا عدل علی را برقبله گاه آفتاب مهرزنم مرابه باد بسپارتا ازاسارت خاک به سفارت عشق پرکشم وتاباورکنم درسایه ی روشن زندگی بندگی تنهاکلمه ای است که به آدمی ارزش می بخشد0