تبلیغات
نون و القلم ( اولین وبلاگ ادبی دانش آموزی ) - قطعه ادبی - سید پرهام پور صفوی
دوشنبه 28 شهریور 1384

قطعه ادبی - سید پرهام پور صفوی

   نوشته شده توسط: رسولی    نوع مطلب :دبیرستان مفید۲ ،

ای كاش زندگی كنترل زد داشت…

ای كاش زندگی كنترل زد داشت…
اگر روزی هنگام دیدن یك فیلم قسمتی از آن را نبینید چه می‌كنید ؟ حتماً دكمه بازگشت را فشار می‌دهید. اگر هنگام تایپ كردن حرفی را زیادتر بنویسید چه می‌كنید ؟ حتماً دكمه بازگشت را فشار می‌دهید. در این گونه مواقع شما می‌توانید به راحتی از هر قسمتی كه میل دارید دوباره شروع كنید اگر در هنگام بازی كردن با بازی‌های كامپیوتری نتوانستید مرحله‌ای را طی كنید چه می‌كنید حتماً از ابتدا شروع می‌كنید.اگر امتحانی را خراب كنید چه می‌كنید ؟ حتماً می‌گویید از ابتدا شروع می‌كنم !
شما باز هم می‌توانید در بعضی از اوقات از ابتدا شروع می‌كنید و درباره هرچه را ساخته اید بسازید اگر در هنگام دیدن فیلم ویدوئی نیاز به دستشوئی پیدا كنید چه می‌كنید بدیهی است كه دكمه ایست را می‌فشارید .اگر در هنگام پخت غذا احساس كنید غذا آماده است چه می‌كنید ؟ حتماً دكمه ایست را فشار می‌دهید.
پس گاهی اوقات هم شما می‌توانید جلوی حركت را بگیرید و هر وقت خواستید دوباره وسیله بدهید ولی اگر امروز را از دست دادید آیا می‌توانید دكمه بازگشت را بزنید ؟
اكر امروز كاری نكرده‌ا ید آیا می‌توانید دوباره از ابتدای همان روز شروع كنید ؟
اگر دیدید كه عمرتان به پایان است آیا می‌توانید دكمه ایست را بزنید تا فرصت هر چه چیز را درست كنید ؟
نه اگر قسمتی از فیلم زندگی را ندیدید برای همیشه آن را از دست داده‌اید .
اگر حرفی را زیادتر در صفحه زندگی نگاشتید دیگر نمی‌توانید آن را پاك كنید
اگر امتحان زندگی را خراب دادید برای همیشه مردودید
اگر بازی زندگی را باختید تا بی‌نهایت
Game over هستید.
اگر غذای زندگیتان را سر وقت از روی حرارت ور نداشتید حتماً زندیگ شما ته می‌گیرد
و اگر هنگام نمایش زندگی نیاز به دستشوئی داشتید بهتر است همان حا بمانید و خارج نشوید چون زندگی خود را با كشیدن سیفون به پائین ریخته‌اید .
ای كاش زندگی كنترل داشت .