تبلیغات
نون و القلم ( اولین وبلاگ ادبی دانش آموزی ) - شعر سپید - سید امیر حسین حسینی
شنبه 19 شهریور 1384

شعر سپید - سید امیر حسین حسینی

   نوشته شده توسط: رسولی    نوع مطلب :دبیرستان مفید۱ ،

 اولین عشق خداست

 

 

 اولین عشق خداست

 

در کتابی خواندم:« عشق، تشویق گر انسان است

 

عشق روشنگر حسی است غریب

 

عشق شور انگیز است»

 

به خودم می گیرم

 

عشق را در پس این خاک  شقی می نگرم

 

با خودم می گویم : عاشقم من یا نه ؟

 

از پدر می پرسم :عشق هم مرتبه دارد یا نه ؟

 

پدرم می خندد .

 

 دست را روی دگر دست بهم می مالد

 

پدرم می گوید :

 

  اولین عشق خداست

 

آخرین عشق خداست

 

عشق اول سخت است ، عشق آخر دور است

 

زحمت و رنج به تن باید داد

 

روح را باید ساخت

 

قلب را منزل کرد ، ذهن را مأوا ساخت

 

منزل عشق خداست  «و خدا یی که در این نزدیکی است...»

 

دل ِ من می لرزد

 

در پس این همه گُل

 

به خدا می نگرم

 

بر بلندای ستیغ ، بر لب دشت و کویر .

 

«لای این شب بوها...»

 

***

 

مُهری از خاک به دستم دارم

 

به خودم می بالم ،به خودم می خندم

 

از درون خشنودم

 

«من نمازم را

 

وقتی می خوانم...»

 

من نمازم را

 

هدیه ای پیشکش از منزل او می دانم

 

به خودم می خندم

 

به خودم می بالم

سید امیر حسین حسینی