تبلیغات
نون و القلم ( اولین وبلاگ ادبی دانش آموزی ) - قطعه ادبی (حاشیه) احمد علی اصغر صدری
یکشنبه 26 تیر 1384

قطعه ادبی (حاشیه) احمد علی اصغر صدری

   نوشته شده توسط: رسولی    نوع مطلب :دبیرستان مفید۱ ،

به ورق کاغذ دفترم می نگرم.

معلم همزمان می گفت: از لحاظ

حاشیه

به ورق کاغذ دفترم می نگرم.

معلم همزمان می گفت: از لحاظ روانشناسی، حاشیه ی کاغذ خیلی مهم است.

به چرکنویس های امتحان نگاه می کنم.

کلی حاشیه در کنار دارد.

یادم می آید در جایی بودم، 50 هزار تن کاغذ در زباله های تهران از بین می رود. خیابان های شهر پر از دود است.

و دیگر درختی نیست تا هوا را تصفیه کند.

همه ی آن ها برای تولید کاغذ قطع شده اند.